Godziny pracy: Pon – Pt 8:00 – 20:00

Dokumentacja projektowa

  • kontenerowe stacje transformatorowe SN/nN
  • napowietrzne stacje transformatorowe SN/nN
  • linie kablowe SN 15kV i nN 0,4kV
  • modernizacje linii napowietrznych
  • instalacje elektryczne wewnętrzne w obiektach mieszkalnych, biurowych i
    produkcyjnych
  • oświetlenie wnętrz, terenów zewnętrznych oraz ulic